Adoracja Jezusa /Bazylika-krypta/ godz 19:30-20:30 / 17 września 2020