Eucharystia 3.12.2020 / 29 listopada 2020


„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” Ap 3,20
Już w najbliższy czwartek, czyli 3.12.2020 zapraszamy Cię na naszą wspólnotową Eucharystię. Msza Święta odbędzie się jak zawsze o godzinie 19.30 i będzie w Krypcie Bazyliki.