Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała


Serdecznie zapraszamy na Eucharystię z modlitwami o uzdrowienie w wybrane czwartki o godzinie 19.30 w krypcie Bazyliki.

Bezpośrednio po Mszy Świętej rozpoczyna się czas posługi modlitwą wstawienniczą. Eucharystia kończy się około 21.00 błogosławieństwem. Natomiast posługa indywidualnej modlitwy wstawienniczej trwa tak długo, jak długo jest taka potrzeba.

W tym czasie chcemy stawać przed naszym Dobrym Ojcem i prosić Go o uzdrowienie naszego ciała, emocji i duszy. Jezus zostawił nam obietnicę w Ewangelii Marka:

” Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.” /Mk 16, 17 -18/

Wierzymy, że słowa Pisma Świętego są aktualne więc prosimy Boga o to aby nas uzdrawiał z wszystkich dolegliwości.

Terminy


20 stycznia | Panewnicki Wieczór Uwielbienia
14 lutego
7 marca
9 maja