Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała


Serdecznie zapraszamy na Eucharystię z modlitwami o uzdrowienie w wybrane środy o godzinie 19.30 w bazylice.

Bezpośrednio po Mszy Świętej rozpoczyna się czas posługi modlitwą wstawienniczą. Eucharystia kończy się około 21.00 błogosławieństwem. Natomiast posługa indywidualnej modlitwy wstawienniczej trwa tak długo, jak długo jest taka potrzeba.

W tym czasie chcemy stawać przed naszym Dobrym Ojcem i prosić Go o uzdrowienie naszego ciała, emocji i duszy. Jezus zostawił nam obietnicę w Ewangelii Marka:

” Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.” /Mk 16, 17 -18/

Wierzymy, że słowa Pisma Świętego są aktualne więc prosimy Boga o to aby nas uzdrawiał z wszystkich dolegliwości.

Terminy


20 stycznia | Panewnicki Wieczór Uwielbienia
14 lutego
7 marca
9 maja