Szkoła Nowej Ewangelizacji


Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! /Mk 16, 15/

Ewangelizacja jest znana Kościołowi od wieków, to przecież głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Jednak Jan Paweł II zauważył potrzebę nowej ewangelizacji, czyli takiej, która nowym zapałem, nowymi metodami i środkami wyrazu dotrze do serc ludzkich. Nowa ewangelizacja angażuje wszystkich ludzi do głoszenia Słowa Bożego – nie tylko kapłanów i osoby duchowne. Każdy człowiek jest zaproszony do dawania świadectwa o Królestwie Bożym.

Jesteśmy Szkołą Nowej Ewangelizacji, w skrócie SNE. Działamy na wzór innych Szkół Nowej Ewangelizacji zrzeszonych przy Biurze Krajowym Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Polsce. Naszym celem jest pogłębianie relacji z Bogiem oraz odnajdywanie samemu i wskazywanie innym drogi do Jezusa w oparciu o działanie Ducha Świętego.

Osobiste spotkanie z Bogiem w Duchu Świętym zachęca nas do pracy nad sobą i odważnego dawania świadectwa o Ojcu, który kocha swoje dzieci nieskończoną miłością. Jako Szkoła Nowej Ewangelizacji pragniemy cały czas rozwijać się i poszukiwać sposobów, by Słowo Boże skutecznie docierało do wszystkich ludzi.

A nasza pełna nazwa to Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz. W parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach działamy od 7 stycznia 2015 roku. Jesteśmy filią SNE z Cieszyna. Jako wspólnota łączymy ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, ale z podobnym pragnieniem – pełniejszego poznania Boga. Spotkania wspólnotowe owocują nie tylko zjednoczeniem z Ojcem, ale i z ludźmi. Nie brakuje więc nowych przyjaźni i serdecznych znajomości.

A dlaczego Zacheusz? Jest to postać biblijna, z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 19, 1-10). Zacheusz był bogatym zwierzchnikiem celników. Gdy Jezus przechodził przez Jerycho, Zacheusz bardzo chciał Go zobaczyć. Na miejscu zgromadziły się tłumy, a Zacheusz był niskiego wzrostu. Wspiął się więc na drzewo – sykomorę i czekał na Jezusa. Gdy Chrystus przechodził, spojrzał na Zacheusza i zapowiedział swoją wizytę w jego domu. Pod wpływem tego spotkania Zacheusz postanowił rozdać połowę majątku ubogim oraz wynagrodzić krzywdy, które wyrządził.

Spotkanie z Chrystusem przemienia wnętrze człowieka i czyni jego życie Bożym. Pragniemy postępować jak Zacheusz – wychodzić na spotkanie z Panem, czynić dobro i wskazywać innym ludziom drogę do Ojca.

Co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne.
/List św. Pawła do Galatów 6, 8/

Nowa ewangelizacja w świecie


Nowa ewangelizacja w Polsce