Formacja


Dzięki formacji poznajemy naszego Ojca i budujemy relacje we Wspólnocie.

We Wspólnocie Zacheusz formujemy się poprzez:
– Eucharystię,
– adorację,
– uczestnictwo w kursach (warsztatach, szkołach, rekolekcjach),
– uczestnictwo w spotkaniach otwartych,
– spotkania w małych grupach,
– posługiwanie w diakoniach,
– spotkania kręgów małżeńskich.

Etapy formacji


Formacja dzieli się na trzy etapy:
1. Sympatyk – formacja początkowa
2. Kandydat – formacja do Przymierza
3. Członek – formacja stała

Można pozostać na jednym z trzech etapów, nie przechodząc dalej (np. można przez całe życie być sympatykiem Wspólnoty).

Sympatycy – to wszyscy, którzy dobrowolnie i bez zobowiązań przychodzą na spotkania Wspólnoty. Bycie sympatykiem pozwala poznać Wspólnotę i zadecydować o chęci wzrastania w niej.

Kandydaci – to wszyscy ci, którzy dobrze poznali Wspólnotę i decydują się w niej formować.

Aby zostać kandydatem należy:
– być przynajmniej po jednym kursie SNE (np. Nowe Życie, Eureka, Wspólna Droga),
– uczestniczyć w jednym z rodzajów spotkań formacyjnych (np. spotkaniach formacyjno-modlitewnych, kręgach małżeńskich).

Kandydatura we Wspólnocie trwa cztery lata. W tym czasie kandydaci uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach w małych grupach domowych. Zaleca się im też cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu oraz uczestnictwo w kursach SNE (od jednego do trzech w ciągu roku).

Kandydaci wpływają na przyszłość Wspólnoty – mają głos czynny i bierny (mogą wybierać i być wybierani na funkcje we Wspólnocie).

Członkowie – to osoby, które przeszły formację w kandydaturze i pragną wstąpić w Przymierze. Przymierze to stałe, bezterminowe związanie się ze Wspólnotą. Członkowie dalej wzrastają w wierze, posługują braciom i siostrom, ewangelizują.