Kręgi małżeńskie


To grupy małżeństw (3-4 pary), które spotykają się raz w miesiącu. Ten rodzaj formacji wspiera małżonków trwających w związku sakramentalnym, pozwala budować wzajemną ufność i otwartość na Boga. Na spotkaniach jest czas na modlitwę, rozważanie Słowa Bożego, rozmowy, dzielenie się doświadczeniami. Formacja w kręgach małżeńskich pozwala na wzajemne wspieranie się w duchu chrześcijańskim.

Wszyscy małżonkowie mogą brać udział w rekolekcjach czy kursach organizowanych przez SNE Zacheusz.


Odpowiedzialni: Beata Braszczok: beatabraszczok@wp.pl
Wojciech Braszczok: wojtekbraszczok1@gmail.com