Panewnicki Wieczór Uwielbienia


„Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją.”

/św. Ignacy Loyola Zasada pierwsza i podstawowa. Fundament/

Panewnickie Wieczory Uwielbienia zrodziły się z pragnienia serca, by Bogu oddawać chwałę, która Mu się słusznie należy. Uczymy się na nich uwielbiać. Uczymy się jak odwracać wzrok od samych siebie, od swoich problemów i słabości, i jak kierować swoje spojrzenie na Najwyższego, który jest Święty.

Na naszych spotkaniach, które rozpoczynamy Eucharystią, chcemy przyzywać Chwały Bożej, aby Królestwo naszego Taty coraz bardziej poszerzało swoje granice. Jeśli chcesz razem z nami mówić Bogu, jak bardzo Go podziwiasz – koniecznie przyjdź!