Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


Aktualne intencje

Módlmy się w Bogu wiadomej intencji. Jezu ufam Tobie.

Módlmy się w intencji Radosława i odnowy jego serca. Aby Pan Bóg skruszył jego serce do powrotu. Amen.

Módlmy się w intencji uwolnienia Marcina od zła,  przez wstawiennictwo Świętych Archaniołów. Amen.

Módlmy się we wszystkich składanych intencjach, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Niech wypełnia się wola Boża. Amen.

Módlmy się w intencji przemiany serca osoby, którą kocham- o miłość i
o odnowienie relacji.

Módlmy się w intencji mojego nawrócenia,  światło Ducha Świętego w sprawie kontynuowania studiów, oraz o Boże prowadzenie w relacji z przyjaciółką. Amen.

Módlmy się, aby dobry Bóg wlał w moje serce dobre samopoczucie.

Módlmy się  o uzdrowienie mnie z choroby na tle psychicznym, która dotknęła mnie po porodzie. Amen.

Módlmy się w intencji  nawrócenia Czesława i o Jego powrót do domu.

Módlmy się w intencji uzdrowienia Piotra z ciężkiej choroby.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa