Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


Aktualne intencje

Módlmy się w intencji Sabiny, która przeszła ciężki wypadek i jest w stanie śpiączki farmakologiczej. O uzdrowienie, siłę i wiarę dla niej i całej rodziny, oraz osoby która prowadziła drugi samochód. Niechaj Boża chwała obajwia się nad wszystkim osobami. Amen.

 

Módlmy się w intencji odnowienia serca. Kocham Cię Jezu i daj mi proszę swe serce. Amen.

Módlmy się za mojego tatę Gabriela, który choruje za twardzinę i w nocy trafił do szpitala. Proszę o modlitwę za jego prawdziwe nawrócenie i całkowite zaufanie Panu Bogu, jak i uzdrowienie, zgodnie z wolą Bożą. Amen.

Módlmy się w intencji mojego 46- letniego męża, ojca 7- letniego syna,  który jest po udarze krwotocznym. Zniszczony ma cały pień mózgu. Jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Proszę również objąć modlitwą mnie, bym miała siły i zdrowie potrzebne do przetrwania tych ciężkich chwil.

 

Módlmy się o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Katarzyny  i Renaty.

Módlmy się o życie wieczne dla 18-letniego Daniela oraz umocnienie dla jego rodziny.

Módlmy się w intencji  ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz ludzi nauki, medycyny, kultury i polityki, którzy odważnie i zdecydowanie bronią życia ludzkiego. Intencja spływa od Przewodniczącego Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski- Bp Wiesława Śmigla.

Módlmy się w intencji uzdrowienia Klaudi, która jest w ciężkim stanie klinicznym, potrzebująca do oddechu respiratora. Zanurzamy Panie Klaudie w Twojej Przenajświętszej Krwi, która uzdrawia i leczy. Daj siłę i wszelkie łaski dla rodziców o wytrwałość, wiarę i umocnienie. Amen.

Módlmy się w intencji mojego zdrowia, oraz uzdrowienia relacji z najbliższymi (zwłaszcza z moimi dziećmi). Aby dobry Nasz Pan przełamał wszelkie węzły zła w mojej rodzinie. Amen.

Módlmy się w intencji  utrzymania abstynencji od leków i alkoholu, uwolnienia od nieczystości, oraz znalezienie pracy.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa