Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


Aktualne intencje

Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia teściowej której badania wykazały liczne zmiany w płucach.

Proszę o modlitwę o pomoc dla mnie w pewnej sprawie.

O uzdrowienie mojej mamy z raka.

Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Zosi o jej nawrócenie i uzdrowienie.

Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla mojej córeczki Hani.

Błagam o modlitwę o uzdrowienie Agnieszki z choroby nowotworowej.

Bardzo proszę o wsparcie modlitewne, gdyż jestem dręczona, nękana i prześladowana przez wyjątkowo natrętne, dokuczliwe i uciążliwe myśli, od których nie mogę się w żaden sposób uwolnić.

W ten szczególny dzień, kiedy Pan wylewa na nas łaski jeszcze obficiej, prośmy o łaskę zdrowia dla naszej kochanej Asi.

Módlmy się również w intencjach uzdrowienia duszy i ciała wszystkich potrzebujących członków naszej wspólnoty.

Szczęść Boże
Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia teściowej, Bóg zapłać!

Proszę o modlitwę, gdyż mam depresję.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa