Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


[recaptcha]

Aktualne intencje

Módlmy się za zmarłego właśnie dziadka o Niebo, a dla babci i całej rodziny o pocieszenie oraz potrzebne łaski i siły w najbliższym czasie.

Módlmy się za Anię i jej rodzinę. Prośmy szczególnie o wytrwałość w prowadzeniu do Boga i siły w przezwyciężaniu trudności.

Módlmy się za chorą na Covid-19 chrzestną o łagodny przebieg choroby i siły dochodzeniu do zdrowia.

Proszę o modlitwę w intencji męża Jarka o pokój serca, przylgnięcie do Boga i zawierzenie Mu trudów codzienności, znalezienie pracy oraz o uzdrowienie z nałogu alkoholowego.

Módlmy się za pracowników zakładu opiekuńczo – leczniczego, o dar empatii i miłości do pensjonariuszy. O przemianę serc i dar patrzenia na chorych oczami Boga.

Módlmy się za chorego na COVID – 19 Stanisława, o szybki powrót do zdrowia i odzyskanie pełni sił.

Módlmy się za duszę zmarłego wczoraj Alojza, by dostąpił radości Nieba.

Proszę o łaskę zdrowia, dobrej diagnozy i podjęcia właściwego leczenia. Proszę o znalezienie nowej pracy oraz pomoc i natchnienie przy pisaniu tekstów publikacji. Proszę o dobrego mężczyznę, który zostanie moim wiernym mężem. Proszę Boże strzeż mnie i pomagaj w każdej chwili mojego życia. Małgosia

Módlmy się w intencji Ani, która prosi o pokój serca i światło dla lekarzy o dobrą diagnozę.

Proszę o modlitwę w intencji wszystkich obecnych i przyszłych członków wspólnoty Zacheusz.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa