Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


Aktualne intencje

Módlmy się w intencji ochrony wszystkich ludzi, a w szczególności dzieci, przed nadchodzącym okresem halloween, Prośmy o ochronę dusz przed wpływem szerzącego się zła. Amen.

Módlmy się proszę w intencji dziecka poczętego, z zagrażającym poronieniem.

Módlmy się w intencji uzdrowienia mojego teścia z raka. Niech Boża chwała zajaśnieje i przyniesie wiarę i siłę dla taty, ale również mamy, która czuwa przy jego boku. Amen.

Módlmy się za wszystkie dzieci, przygotowujące się do sakramentu bierzmowania, uczestniczące w tegorocznym kursie Alpha. O prowadzenie Ducha Św i Boże łaski. Również za wszystkie osoby prowadzące ten kurs, o miłość i jedność. Amen.

 

 

Módlmy się w intencji uzdrowienia mojej mamy.

Módlmy się o rozwiązanie trudniej sytuacji finansowej mojej rodziny. Proszę o dobrą żonę siły,rozum i Błogosławieństwo Boże.

Módlmy się w intencji mojego Taty, o powrót do zdrowia i pełni sił po ciężkiej operacji.

Módlmy się w intencji mojej rodziny, o przemianę serca Kasi, o potrzebne łaski dla Zosi, oraz o powrót Zosi do domu.

Módlmy się o powrót do zdrowia mojej mamy.

Módlmy się za Annę i Andrzeja o Boże łaski.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa