Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


Aktualne intencje

Módlmy się w intencji umocnienia dla wszystkich rodzin.

Módlmy się o pokój serc dla każdej rodziny, a w szczególności dzieci, które nie chodzą do szkoły. O wytrwałość dla nich i cierpliwość dla rodziców.

Módlmy się w intencji jedności, miłości i pociechy z siebie dla całej wspólnoty Zacheusz.  Prośmy dobrego Boga o żar, gorliwość, oraz chęci do dalszej ewangelizacji w tym trudnym czasie, w którym zmuszeni jesteśmy do pozostania w domach.

Módlmy się za wszystkie osoby, które zmuszone są by pozostać w domu, które też w szczególny sposób narażone są na zakażenie koronawirusem- z powodu choroby, lub słabej odporności. Niech Duch Święty na nich spocznie i doda im radości i pociechy, że nie są same. Amen.

Módlmy się w intencji jedności ludzi i o Boży pokój, rozsądek,  oraz miłość i zrozumienie dla każdego. Amen.

Módlmy się w intencji ochrony przed pandemią i Boże błogosławieństwo, opiekę i ufność w to, że Pan Bóg w tej sytuacji jest i się o wszystkich zatroszczy.  Ufajmy Bogu w każdym czasie. Amen.

Módlmy się o cud uwolnienia i uzdrowienia, oraz we wszelkich intencjach o których Pan Bóg wie. Amen.

Módlmy się w intencji  Sylwii. Prośmy dobrego Pana o jej uzdrowienie wewnętrzne, niech Boży pokój na niej spocznie, a Duch Święty prowadzi i umacnia. Amen.

Módlmy się w intencji Krzysztofa, który jest w złej kondycji psychicznej. O światło Ducha Świętego w życiu osobistym i zawodowym. Amen.

Módlmy się o pokój serca i dary Ducha Świętego podczas pisania pracy licencjackiej.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa