Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


Aktualne intencje

Módlmy się za Darię, która związała się z dużo starszym, żonatym mężczyzną. Niech Duch Święty otworzy jej oczy i serce na prawdę, a Matka Boska doprowadzi do poznania mężczyzny zgodnie w wolą Bożą. Amen.

Módlmy się w intencji Magdy i pozytywnego zdania egzaminów. Duchu Święty prosimy Cię o światło dla niej, prowadź Magdę i dotykaj ją na Twoje Boskie działanie. Amen.

Módlmy się w  intencji uzdrowienia Marka, który jest zniewolony wieloma nałogami.

Módlmy się w intencji Leopolda, który cierpi na raka. Prośmy Boga Ojca o dar uzdrowienia, siły, oraz wiary dla niego i małżonki. Amen.

Módlmy się za małżeństwo Agnieszki i Tomka, które zagrożone jest rozpadem. Upraszajmy dla nich łaski miłości i jedności. Amen.

Módlmy się do naszego Pana, który wszystko wie i przenika nasze serca. Pokornie proszę miłosierny Jezu, Ty wypowiadaj intencje takie jakie pragniesz w naszym imieniu przed Twoim Ojcem. Niech się wypełnia wola Boga Ojca.
Jezu Ufam Tobie.

Módlmy się w intencji Sylwii. Prosimy Cię Panie o łaskę uzdrowienia.

Módlmy się w intencji Ali i jej rodziny, o zdrowie i łaski Boże. Prośmy również dobrego Pana, aby obdarzył Alicję dobrym mężem.

Módlmy się w intencji uzdrowienia z chorób mojej córeczki. Panie Jezu, Ty możesz wszystko. Amen.

Módlmy się, aby dobry Bóg uzdrowił mnie z choroby. Amen.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa