Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


[recaptcha]

Aktualne intencje

Proszę o modlitwę za zmarłego pana Jurka o niebo dla niego, a dla Jego bliskich o doświadczenie miłości Boga Ojca.

Proszę o otwartość serc i szczerość w relacjach w mojej wspólnocie.

Prośmy w intencji Ani o prowadzenie Ducha Św. i ochronę przed niebezpieczeństwem.

Proszę o uzdrowienie z boreliozy dla Martyny.

W intencji Bogu wiadomej proszę o uzdrowienie dla chorej osoby.

Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie problemów z kręgosłupem i problemów przełykania. Proszę o uwolnienie z lęków.

Proszę o wsparcie w modlitwie o łaskę pojednania, zbudowania Bogiem silnej miłości  oraz wzajemne przebaczenie i zapomnienie krzywd, uleczenie wszystkich zranień w naszych sercach łaską sakramentu małżeństwa pomiędzy mną i moim ukochanym Janem.

Proszę o modlitwę o czystą miłość związku z Mariuszem oraz wspólną wierność.

Prośmy o modlitwę w intencji synka, o łaskę powrotu do zdrowia i poprawę wyników krwi i pracy nerek.

Módlmy się o dobrego męża dla Ali, zmianę postępowanie Krzyśka wobec rodziny oraz opiekę Najświętszej Marii Panny dla Ali, Krzyśka i Zuzi.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa