Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


Aktualne intencje

Módlmy się o cud uwolnienia i uzdrowienia, oraz we wszelkich intencjach o których Pan Bóg wie. Amen.

Módlmy się w intencji  Sylwii. Prośmy dobrego Pana o jej uzdrowienie wewnętrzne, niech Boży pokój na niej spocznie, a Duch Święty prowadzi i umacnia. Amen.

Módlmy się w intencji Krzysztofa, który jest w złej kondycji psychicznej. O światło Ducha Świętego w życiu osobistym i zawodowym. Amen.

Módlmy się o pokój serca i dary Ducha Świętego podczas pisania pracy licencjackiej.

Módlmy się za ŚP Małgorzatę Dudek, Krystynę i Jana Skrzypczyk.

Módlmy się w intencji zdrowia i Bożego błogosławieństwa  dla Agnieszki Wolskiej.

Módlmy się w intencji uzdrowienia Ewy z raka piersi i kości, a także o uzdrowienie fizyczne,psychiczne i duchowe.

Módlmy się o wolę i Boże światło,  oraz uzdrowienie z lęków i  ochronę przed złem dla Izy, Basi, Marty, Gabrysi, Asi, Lavy i Marcina. Amen.

Módlmy się w intencji  związku Piotra i Anety, oraz powrotu Piotra do rodziny.

Módlmy się w Bogu wiadomej intencji. Jezu ufam Tobie.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa