Skrzynka intencji


“O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!” /List św. Pawła do Filipian 4, 6/

Diakonia adoracji codziennie modli się za całą Wspólnotę, za wszystkich jej pasterzy oraz we wskazanych intencjach.

Prośby o modlitwę oraz świadectwa można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz intencyjny/Świadectwo

Imię (wymagane)


Nazwisko (opcjonalnie)


e-mail (wymagane)


Tytuł intencji (opcjonalnie)


Treść wiadomości (wymagane)


[recaptcha]

Aktualne intencje

Módlmy sie w intencji wspólnoty Zacheusz, o dar jedności i dalszej ewangelizacji- zgodnie z wolą Boża i na Jego Chwałę. Amen.

Módlmy się w intencji Leopolda. Prośmy o uzdrowienie go z choroby nowotworowej, oraz siłę i wiarę w Bożą opiekę. Amen.

Módlmy się za dziecko stworzone na podobieństwo Boże, a z którego inni ludzie się naśmiewają.  Prośmy Pana o Bożą opiekę nad nim i dar radości i wiary, że nad wszystkim czuwa Pan, który we wszystkim umacnia. Amen.

Módlmy się o Boże łaski dla małżeństwa Anny i Jacka, prosząc dobrego Boga o jego uratowanie.

Módlmy się za kleryków Radomskiego seminarium.

Módlmy się w intencji Marty, która straciła pracę i jest w trudnej sytuacji z kretytem. Panie Jezu ty sie tym zajmij i  prosimy Cię dodaj jej łaski spokoju i wiary. Amen.

Módlmy się w intencji uzdrowienia mnie z ciężkiej depresji, z którą walczę już  od 20 lat. Ta choroba paraliżuje mnie i niszczy mi życie. Boże ufam Tobie.

Módlmy się w intencji umocnienia dla wszystkich rodzin.

Módlmy się o pokój serc dla każdej rodziny, a w szczególności dzieci, które nie chodzą do szkoły. O wytrwałość dla nich i cierpliwość dla rodziców.

Módlmy się w intencji jedności, miłości i pociechy z siebie dla całej wspólnoty Zacheusz.  Prośmy dobrego Boga o żar, gorliwość, oraz chęci do dalszej ewangelizacji w tym trudnym czasie, w którym zmuszeni jesteśmy do pozostania w domach.

intencje napisane pogrubionym tekstem to te z ostatnich 30 dni
Świadectwa