Spotkania modlitewno-formacyjne


Konferencja

Spotykamy się w Domu Parafialnym (ul. Związkowa 20, 40-760 Katowice-Panewniki), najczęściej dwa razy w miesiącu. Środowe spotkania rozpoczynamy od modlitwy. Prosimy Ducha Świętego o obecność i działanie w każdym z nas. Następnie wysłuchujemy konferencji na wybrany temat. Jest też czas na rozmowę i dzielenie się doświadczeniami duchowymi. Spotkania mają charakter otwarty, a to oznacza, że może na nie przyjść każdy – bez względu na wiek czy stopień wiary. Chcemy wspólnie uczyć się, jak głosić oraz pokazywać swoim życiem, że Jezus żyje i jest obecny pośród nas.

Zamiast czekać na dobroć innych, sami napełniajmy codzienne życie dobrocią. /kard. Stefan Wyszyński/

Eucharystia

Raz w miesiącu spotykamy się na wspólnotowej Mszy Świętej w krypcie Bazyliki (ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice-Panewniki. Eucharystia umacnia naszą wiarę, zaspokaja potrzeby duszy i jednoczy z Ojcem.

Nie ma nic ponad Eucharystię! /św. Jan Maria Vianney/

Adoracja

Aby dobrze pracować w winnicy Pana, pragniemy wpatrywać się w Jego Boskie Oblicze i wsłuchiwać w Jego głos. Comiesięczna adoracja to czas dziękczynienia i ufnego zawierzenia Bogu całej Wspólnoty.

Modlitwa jest drogą Słowa, które wszystko ogarnia. /Jan Paweł II/

Spotkania w małych grupach

Są to spotkania skierowane do osób, które wstąpiły na drogę kandydatury. Widujemy się w naszych domach w kilkuosobowych grupach. Na spotkaniach modlimy się, czytamy Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, rozmawiamy. Spotkania pozwalają nam budować wzajemne relacje, dzielić się świadectwami, wzrastać w wierze i miło spędzić czas.

Powinno się być dobrym jak chleb. Jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, kiedy jest głodny. /św. Albert Chmielowski/