Spotkania odwołane / 13 marca 2020


W związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego i wydanymi zaleceniami Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, wszystkie spotkania formacyjne naszej Wspólnoty zostają zawieszone do odwołania.
Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami: https://katowicka.pl/…/1174-zalecenia-duszpasterskie-na-cza…
Prosimy Was w tym czasie o pełną ufności modlitwę, by rozszerzanie koronawirusa jak najszybciej zostało powstrzymane w naszym kraju i na świecie.
Niech będzie to dla każdego z nas czas pogłębienia osobistej relacji z Jezusem, rozważania Jego Słowa i modlitwy. Trwajmy napełnieni Jego pokojem i pewnością, że On jest z nami!
Pozostańmy w duchowej łączności i módlmy się za siebie nawzajem.