Środa | konferencja / 17 stycznia 2018


17 stycznia 2018 roku konferencję „O grzechu pierworodnym” głosiła Bożenka Łusiak. Prowadząca przypomniała o tym, jak w raju doszło do popełniania pierwszego i tak brzemiennego w skutkach grzechu. Bożenka podkreśliła, że nieposłuszeństwo człowieka było wielkim bólem dla Boga, naszego Stwórcy. Niesamowite jednak jest to, że już wtedy, w raju, zaraz po popełnieniu grzechu, Bóg obiecał, że pomoże człowiekowi. Nasz Ojciec dotrzymał danego Słowa, posłał swojego Syna i odkupił całą ludzkość.

Każdy nasz grzech rani Boga. Jednak nasza szczera skrucha w sakramencie pokuty i pojednania na nowo łączy nas z Ojcem.

Na koniec spotkania można było wysłuchać świadectw.

Chwała Ci, Panie! Dziękujemy Ci za to, co robisz dla każdego człowieka!