Środa | konferencja / 31 stycznia 2018


W ostatni dzień stycznia w naszej Wspólnocie odbyło się spotkanie na temat… wspólnoty. J Po modlitwie uwielbienia Beata Braszczok przybliżyła nam, czym jest Szkoła Nowej Ewangelizacji i opowiedziała o możliwościach formacji we Wspólnocie Zacheusz. Beata mówiła też o diakoniach: słowa, medialnej, muzycznej, miłosierdzia, adoracji, technicznej, wstawienniczej. Nie zabrakło świadectw wygłoszonych od członków poszczególnych diakonii.

Jedno jest pewne, bez pragnienia poznawania Boga, braterskiej miłości oraz poświecenia ze strony każdego kandydata i sympatyka nasza Wspólnota nie mogłaby istnieć.

Dziękujemy każdemu, kto pragnie w naszej Wspólnocie odkrywać Boga.

Dziękujemy każdemu, kto poprzez dobre słowo, uśmiech i bezinteresowną pomoc niesie innym Chrystusa.