Środa | konferencja / 7 lutego 2018


Wspólnotowe spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy uwielbienia, którą poprowadzili Ada i Gienek. Następnie o. Remigiusz wygłosił konferencję z cyklu „Interwencje Boga” zatytułowaną „Potop i przymierze z Noem”. Ojciec mówił o życiu Noego, powołując się na Biblię i badania naukowe. Nasz pasterz zaznaczył, że czytając Pismo Święte, powinniśmy także zaznajamiać się z kontekstem historycznym i kulturowym. Wtedy interpretacja Biblii będzie dokładniejsza.

Po głoszeniu przyszedł czas na dzielenie się w małych grupach. Rozmawialiśmy ze sobą o interwencjach Boga w naszym życiu – nieoczekiwanej pomocy, rozwiązaniu trudnych spraw, przypadkowych spotkaniach, cudach… Tak, Bóg JEST prawdziwie obecny!

Po błogosławieństwie radość ze spotkania przenieśliśmy do salki obok, gdzie czekały na nas pyszne pączki – w końcu za jakieś trzy godziny miał się rozpocząć tłusty czwartek.

Dobrze było spędzić ten wieczór we Wspólnocie!