Świadectwa / Skrzynka intencji


Pan jest wielki
W miesiącu maju i czerwcu przyplątała mi się infekcja oczu (może mała alergia-nie wiem), które łzawiły i swędziały. Nie leczyłam tego jednak. Podczas modlitwy na początku spotkania, osoba która ją prowadziła mówiła, żeby wzbudzić w sobie wiarę, że Bóg może uczynić więcej, niż myślimy. Wtedy poprosiłam o uzdrowienie moich oczu, bo już mi doskwierały i nie chciałam się dłużej męczyć. Powiedziałam Jezusowi, że wierzę, że może to uczynić. Bardzo tego zapragnęłam. Na drugi dzień zauważyłam, że moje oczy są całkowicie zdrowe i alergia ustąpiła. Nawrotu choroby też nie zauważyłam:) Chwała Panu!