Szkoła wiary


Nie ważne ile masz lat oraz w jakiej jesteś sytuacji. Jesteś wezwany, aby zatroszczyć się o swoją wiarę. Nie może ciebie zabraknąć.

Szkoła Wiary jest formą rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, poprowadzi Cię bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści. Dzisiejszy świat skutecznie stara się zagłuszyć w naszych sercach głos Boga, który chce nas prowadzić właściwymi drogami. Każdy, kto choć delikatnie usłyszy Jego cichy szept, zaczyna poszukiwać prawdziwej wiary. Nawet ci, których wiara wydaje się być mocna, również potrzebują czegoś, co ją umocni.

Szkoła Wiary ma nam pomóc w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi, oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy.

Jesteś na nią bardzo osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce napełnić Cię swoją łaską. Odnowić Twoje życie. Zna dobrze Twoją sytuacje życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie.

On wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy Swojego Ducha.

Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa.

Szkoła wiary opiera się na

  • cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje modlitwę uwielbienia, konferencję, opartą na programie podstawowych praw życia duchowego i głęboko zakorzenionej w tekstach Pisma Świętego. Będziemy się spotykać w środy o 19:30.
  • codziennej modlitwie osobistej (15 minut), podczas której są rozważane zaproponowane fragmenty Pisma Świętego.

Jesteś  zaproszony do przyjaźni z Bogiem. On szuka swoich przyjaciół i chce, byś poznał radość prawdziwej wolności. Nic jednak nie dzieje się automatycznie.

„Bóg może uczynić w Twoim kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku – ten musisz zrobić samemu” (kard. Karl Rahner).